DYFODOL CERDDOROL

Llongyfarchiadau i’n cantorion ar gael eu derbyn i golegau, ysgolion cerddoriaeth a chyrsiau mawreddog. Rydym yn falch iawn ohonoch!

Ryan Davies Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru (Cerddoriaeth)
Sara Davies Prifysgol Caerdydd (Cerddoriaeth)
Charlotte Forfar Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru (Cerddoriaeth)
Teresa Ludenbach Wedi cael ysgoloriaeth gorawl i Goleg y Frenhines, Caergrawnt (Màths – a chanu hefyd!)
Erin Rossington Coleg Cerdd Brenhinol y Gogledd (Cerddoriaeth)

Ac i’r feiolinydd David Shaw, cyn ddisgybl ac aelod achlysurol o’r Ensemble Staff, sydd wedi cael ysgoloriaeth i fynd i’r Academi Cerdd Brenhinol yn Llundain.

Dymunwn yn dda i chi gyd.