Eisteddfod sir

Llongyfarchiadau i’r rhai fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod sir ac i’r enillwyr, gan gynnwys y triawd gitâr o Ysgol Ysbyty Ifan. Dymuniadau gorau ar gyfer y genedlaethol yng Nghaerffili fis Mai. Pob lwc!