BACH IN THE SUBWAYS – wel, yng Nghanolfan Victoria Llandudno!

BACH IN THE SUBWAYS – wel, yng Nghanolfan Victoria Llandudno!
Bu i Wasanaeth Cerdd Conwy gymryd rhan yn nigwyddiad blynyddol Bach in the Subways am y tro cyntaf eleni, ar wahoddiad Ensemble Cymru. Chwaraeodd dau o’n feiolinwyr ifanc gorau, Joshua Bradnam ac Ellis Thomas, repertorie Bach, gan gynnwys Concerto Feiolin mewn D 1st mvt, i ymwelwyr a siopwyr yn y Ganolfan Victoria, Llandudno. Gyda chefnogaeth Ms Todd, Mr Leyshon a Mr Roberts o’r gwasanaeth a’r tiwtor Ms Hofmann, roedd yn swnio’n wych a gobeithiwn fod y rhai oedd yn pasio wedi ei fwynhau hefyd!
Mae BACH IN THE SUBWAYS yn symudiad rhyngwladol a sefydlwyd gan y sielydd Americanaidd Dale Henderson i blannu’r hedyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol o rai sy’n mwynhau cerddoriaeth glasurol trwy greu diddordeb a chyffro. Bob blwyddyn ar Fawrth 21, pen-blwydd Johann Sebastian Bach, mae cerddorion o amgylch y byd yn dathlu Diwrnod Bach in the Subways Day trwy gynnig perfformiadau o’i gerddoriaeth mewn tanlwybrau, mannau cyhoeddus, a chyngherddau sy’n agored i bawb. Rhoddir y gerddoriaeth am ddim fel anrheg, ac fel gwahoddiad i fwynhau cerddoriaeth glasurol yn y dyfodol.