Deng mlynedd o ddathlu dysgu creadigol llwyddiannus mewn dawns!

Mae 700 o ddisgyblion o ysgolion cynradd ac uwchradd wedi cymryd rhan yn negfed flwyddyn gwyliau dawns creadigol Conwy. Gan ddechrau yn Ysgol Dyffryn Conwy hydref diwethaf a symud i Ysgol Aberconwy ac Ysgol John Bright y gwanwyn hwn, daeth athrawon a disgyblion o 27 ysgol wahanol ynghyd i ddangos a rhannu eu dawnsfeydd.
Mae hyn yn dod a’r cyfanswm i dros 8,000 o ddawnswyr ifanc ers i’r prosiect ddechrau gyntaf yn 2005.
O’r dechrau y nod oedd i ddisgyblion brofi dawns – yn gorfforol, yn greadigol ac yn werthfawrogol. I adnabod y symudiadau, ystumiau a siapiau sy’n unigryw i ddawns fel gweithgaredd corfforol. I gael eu harwain trwy’r broses greadigol a bod yn falch o’u cyflawniadau. I deimlo’r cyffro nerfus a gwefr perfformiad byw. Ac i wylio eraill yn dawnsio a dechrau dyfnhau eu dealltwriaeth a’u mwynhad fel aelodau cynulleidfa.
Mae’r Gwasanaeth Celfyddydau Mynegiannol wedi bod yn cynnig prosiectau dawns a arweinir yn broffesiynol i ysgolion am flynyddoedd. Y gwahaniaeth gyda’r gwyliau dawns creadigol yw bod yr athrawon eu hunain yn arwain y gwersi fel rhan o’r cwricwlwm cenedlaethol. Fe’u cefnogir gan ymweliadau mentora gan artistiaid dawns proffesiynol ond mae’r cyfrifoldeb yn gorwedd gyda’r athrawon a’u disgyblion.
Dros y ddeg mlynedd bu dawnsfeydd am bob math o syniadau, storïau, themâu a theimladau i amrywiol ddarnau o gerddoriaeth. Benthycwyd arddull o ballet, hip-hop, cyfoes, theatr cerdd a dawnsio gwerin traddodiadol. Mae cerddi, dawnsgorau, effeithiau sain a chaneuon oll wedi eu cynnwys a’r ystod oedran wedi bod o’r meithrin hyd at flwyddyn Y13. Yn sicr mae Conwy yn gallu dawnsio!
Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion, athrawon, ysgolion ac artistiaid dawns sydd wedi cefnogi’r gwyliau dros y 10 mlynedd diwethaf. Mae wedi bod yn wych!