Dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn yr haul

Ffigurau Ysgol Pendorlan a band samba Ysgol Sant Joseff – dau gyfraniad gan ysgolion Bae Colwyn.
Gorymdeithiodd disgyblion trwy’r dref ac yna bu cyngerdd yn Eglwys Sant Paul gyda chanu a dawnsio traddodiadol Gymreig.
Llawer o ddiolch i Carol Thomas, athrawes canu a drymio gyda gwasanaeth Cerdd Conwy, mae ei gwaith gyda sawl ysgol yn cael ei werthfawrogi.