Roeddem ni’n gwybod!

Mae ‘tystiolaeth rymus’ o fanteision addysg gerddorol yn cael ei ddatgelu yn adolygiad ymchwil newydd yr Athro rhyngwladol adnabyddus Susan Hallam MBE, UCL Institute of Education.
Mae The Power of Music yn dangos effaith gwneud cerddoriaeth ar ddatblygiad deallusol, cymdeithasol a phersonol plentyn ac unigolyn ifanc.
Mae’r manteision mwyaf i’w cael pan fo gweithgareddau cerddorol yn cychwyn yn gynnar ac yn parhau dros gyfnod hir o amser, gan gynnwys gwaith grŵp a chyfleoedd i berfformio.