Storiâu ar Raddfa Fach

O ganlyniad i gefnogaeth Cymdeithas Japan, bydd disgyblion Conwy yn cael prosiect adrodd stori a llunio stori gyffrous yn Amgueddfa Llandudno yr haf hwn. Byddant yn dysgu am y Netsuke syfrdanol (togl ffasiynol bach a wisgwyd gan ddynion Japan y cyfnod Edo) a arddangosir yn yr arddangosfa O Amgylch y Byd Mewn 80 Gwrthrych. Bydd disgyblion yn clywed rhai o’r storiâu a gysylltwyd â’r cerfluniau bach hardd hyn.
Roedd y Shishi neu’r llew (llun), yn amddiffyn; yn aml i’w gael wrth fynedfa a drysau palasau a themlau. Mae ei lygaid, dannedd ac ewinedd yn cynrychioli grym a’i fwng a chynffon wedi’u cerfio’n gyfoethog. Pa stori hynod y gallai ei hadrodd?
Mae’r prosiect newydd hwn yn dangos sut y gall y celfyddydau a diwylliant gefnogi ysgolion wrth iddynt godi safonau llythrennedd a hyrwyddo dysgu creadigol. Fe’i lluniwyd yn benodol i gyd-fynd â’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd gydag adroddwr stori proffesiynol yn cyflwyno gweithdy hanner diwrnod.
Mae cyfraniad Cymdeithas Japan yn golygu y gall y Gwasanaeth Celfyddydau Mynegiannol ac Amgueddfa Llandudno gynnig y gweithgaredd am ddim i ysgolion Conwy.