Ysgol Sant Joseff

Ar 1 Hydref, lansiodd Ysgol Sant Joseff eu clwb celf ar ôl ysgol newydd i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen. Mae Ffion Spencer o’r Gwasanaeth Celfyddydau Mynegiannol yn edrych ymlaen at arwain y sesiynau.
Mae’r clwb ar gyfer plant 5-7 oed o’r ysgol a bydd yn cael ei gynnal rhwng 3.30 a 4.15p.m. bob wythnos. Bydd Ffion a’r plant yn cychwyn gyda chreu effaith marmor a lluniau trwy chwythu gwelltyn a mynd ymlaen i greu mosaic papur, arbrofi gydag argraffu polystyren a gwneud patrymau haniaethol gan ddefnyddio cortyn a ffoil.
Mae Ffion yn bwriadu troi gwaith celf y plant yn baneli patrwm gan ddangos yr amrywiaeth hyfryd o siâp, llinell, teimlad a lliw ac yna’u gosod o amgylch yr ysgol.
Bydd angen ffedogau a hen ddillad! Gobeithio y cewch hwyl!