Ysgol Llanddulas

Bu plant Ysgol Llanddulas yn Dweud Straeon ond mae hynny’n iawn gan eu bod yn gweithio gyda Vickie Fleming o Pigtown Theatre Company. Mae’r pedwar gweithdy theatr wedi’u cymysgu ag amrywiaeth o dasgau ysgrifennu sy’n gwthio’r ddrama a stori ymlaen sy’n gofyn am gefnogaeth ysgrifennu’r disgyblion barhau.
Mae pobl Fable wedi brwydro i ryddhau eu hunain oddi wrth Dasgmon drwg a nawr maent yn gwneud ymdrechion glew i achub eu hannwyl Frenhines. Mae sawl perygl o’u blaen, felly a yw’r bobl yn barod am eu cwest? A allant weithio fel tîm? A fyddant yn cyrraedd yn ôl cyn machlud? Pwy fydd yn disgwyl amdanynt pan fyddant yn dychwelyd? Stwff clyfar i B 2 i 6.
Dyma’r hyn ddywedodd pennaeth o ysgol arall yng Nghonwy, “Mae’r holl ddisgyblion wedi gwir fwynhau’r profiad – nid oeddent yn gyntaf yn deall yn hollol ‘addasu byrfyfyr’ heb sgript neu bropiau ond maent bob wythnos yn cael eu tynnu’n gynyddol i’r rhannau, y cwbl yn gwneud yn dda. Bydd y gwaith hwn yn cael ei ddefnyddio fel ‘taflenni cynllunio’ ar gyfer asesiad ysgrifennu estynedig yn seiliedig ar Ddweud Straeon: Pobl Fable. Ardderchog.”