Theatr Syfrdanol i Bobl Ifanc yn Venue Cymru

SKY HAWK
28/29 HYDREF
Antur bywyd gwyllt cerddorol ymyl y sedd yn seiliedig ar lyfr gwobrwyedig Gill Lewis.
http://youtu.be/ujeNF22GtoQ.

28 Hydref 2:00 a 5:00 p.m.
29 Hydref Perfformiad hamddenol 11:00 a.m. & 2:00 p.m.
Tocynnau:
Grwpiau ysgol: £6 y disgybl gyda 1 ymhob 10 tocyn am ddim i’r athro sydd gyda hwy
Dan 16 oed: £7
Tocyn teulu hyblyg: Unrhyw gyfuniad o 4 o bobl £6:50 yr un