CERDDORIAETH FYW YN YSGOLION CYNRADD CONWY

Mae gwledd diwedd tymor i blant 39 o ysgolion cynradd Conwy. Bydd athrawon Gwasanaeth Cerdd Conwy yn ffurfio Band Staff a fydd yn mynd ar daith yn ystod 12 diwrnod olaf tymor yr haf.

Wrth wrando ar amrywiaeth o gerddoriaeth draddodiadol a modern bydd disgyblion yn adnabod cerddoriaeth thema rhaglenni teledu, cadwyn o alawon o Mama Mia, cerddoriaeth o’r ffilm ‘Frozen’ yn ogystal â darnau o gerddoriaeth glasurol enwog a cherddoriaeth o Gymru.

Mae’n bwysig bod plant yn cael cyfle i glywed cerddoriaeth fyw a gweld yr amrywiaeth o offerynnau sy’n gwneud y seiniau sydd o’u hamgylch yn eu bywyd dyddiol. Gobeithiwn y bydd rhai ohonynt yn cael eu hysbrydoli i ddysgu offeryn a chychwyn gwersi ym Medi.

Nid yn unig mae aelodau’r band yn athrawon profiadol ond maent yn chwaraewyr sy’n cael eu parchu ac yn mwynhau dangos yr offeryn maent yn ei addysgu mewn modd difyr a dysgedig. Mae’r cyngherddau’n ymwneud yn uniongyrchol â’r Cwricwlwm Cenedlaethol a bydd plant yn gwerthfawrogi’r gwahanol arddulliau cerddorol a dealltwriaeth o sut mae cerddoriaeth yn cael ei wneud.

Mwynhad yw’r allwedd a bydd cyfleoedd i ymuno mewn canu, dawnsio, clapio a hyd yn oed cychwyn ‘beatbox’ – ffordd gadarnhaol iawn o orffen y tymor cyn gwyliau hir yr haf.