Cerddoriaeth

CYFOETHOGI
Canu fel Eos
Mae Canu fel Eos yn cynnig help ychwanegol i ysgolion wrth baratoi ar gyfer dathliadau, cyngherddau a digwyddiadau arbennig. Gall dosbarth cyfan neu gôr ysgol ddysgu a pherfformio caneuon i rieni, ffrindiau a llywodraethwyr. £170 – £250

Y CYFNOD SYLFAEN
Chwarae Sain
Gweithdai hwyl sy’n cyflwyno disgyblion i elfennau cerddoriaeth trwy ganu, chwarae recorder a chyfansoddi creadigol gan ddefnyddio offerynnau taro wedi a heb eu tiwnio. £170 – £250

DINASYDDION DYSGEDIG
Drymio Affricanaidd
Technegau a rhythmau gyda Carol Thomas gan ddefnyddio ei drymiau djembe dilys, gwir flas o gerdd y byd i bob oedran. Archebwch ddiwrnod neu hanner diwrnod i’r holl ysgol ei fwynhau! £200 / £120

Band Samba
Dathlu gydag amrywiaeth o siglyddion, curwyr, sgrafellon, chwibanau a drymiau traddodiadol a theimlo gwefr y curiadau meddwol! Gyda Carol Thomas. £200 / £120

CânSing 2017
1,000 o leisiau yn 2016 – mae’n siŵr y gallwn wella hyn yn 2017!