Canolfan Gerdd Llanrwst

Ysgol Dyffryn Conwy, 4.15pm-5.45pm

Cerddorfa Iau De Conwy
Ensembl Gitâr Iau De Conwy

Ail-ddechrau: Ionawr 31
Cyngerdd: Ebrill 11