Drama

DYSGU CREADIGOL Drama mewn Diwrnod
Bydd y Pigtown Theatre Company yn datblygu sgript o ddarn o ysgrifennu creadigol a ysgrifennwyd gan ddisgybl neu ddosbarth ac yna’n ymweld â’ch ysgol i lunio drama i gael ei berfformio ar ddiwedd y dydd. £250

LLYTHRENNEDD / LLES
Datblygu sgiliau iaith a chyfathrebu trwy lyfrau ar gyfer y disgyblionCaru Llyfrau ieuengaf. £42 y gweithdy / £110 am 3

RHIFEDD
Y Dewin Rhif (Cyfnod Sylfaen) / Cyfrif i Lawr (CA2)
Prosiectau rhif sy’n rhoi cyfle i ddisgyblion fwynhau defnyddio sgiliau màths sylfaenol mewn drama sy’n trochi: Dweud yr amser, trin arian, bondio rhif hyd 10 a 20, cyfrif i lawr o 10, adnabod patrymau, sortio eitemau, enwau rhif hyd 20, Odrif ac eilrif, siapiau 3D. £200

CAU’R BWLCH
Tanio i’r Gofod Tanio i’r gofod gyda’r gwyddonwyr sy’n gweithio i Proton wrth iddynt gynllunio man gwyliau newydd ar blaned ddiffaith. Ond beth sy’n digwydd pan fo rhywun yn byw yno, y bu rhyfel, a bod pobl fel ni wedi’u gadael i lawr. A allwn ni ganfod beth ddigwyddodd a cheisio gwneud iawn? £200

HANES
It’s Cora’s World War Too!
Cyfle i gyfarfod Cora, faciwî o Lerpwl a ddaeth i Fae Colwyn, a dilyn ei stori ddoniol a chyfareddol wrth iddi wneud ffrindiau newydd. £42

Teithio Amser
Mynd yn ôl a blaen mewn amser a bod yn dyst i ddigwyddiadau pwysig mewn hanes: dod yn offeiriad Eifftaidd, milwyr Rhufeinig, y Swffragét Emily Davidson neu filwr Prydeinig neu Almaenig yn y ffosydd ar ddydd Nadolig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. £42