Dawns

DYSGWYR GALLUOG UCHELGEISIOL
Gwyliau Dawns Creadigol
Mae pob ysgol yn cael gwahoddiad cynnes i gymryd rhan fwynhau’n fawr. Dewiswch ddyddiad a lleoliad sy’n gyfleus i chi. Dewis dosbarth a, gyda chefnogaeth ein hartistiaid dawns bendigedig, bydd disgyblion yn ymchwilio profiadau newydd a heriol i greu a pherfformio dawns fer.AM DDIM

UNIGOLION IACH HYDERUS
Dawns Dyno
Ymarfer dringo craig gan ddefnyddio wal ddringo neu giwb clogfaen symudol. Ail gyfuno’r ystumiau, siapiau a theimladau mewn sesiwn dawns. Mae pob cyfnod preswyl yn cael ei deilwra i oed y disgyblion a’r adnoddau dringo sydd ar gael, felly gellir ei gynnig i CA2, 3 a 4. £200

CYFRWNG Y GYMRAEG
Dawns a Barddoniaeth
Prosiect i ddisgyblion cynradd i ymarfer gwrando, deall a siarad Cymraeg a defnyddio eu cerdd ddewis fel ysbrydoliaeth ar gyfer ysbrydoliaeth ar gyfer darn gwreiddiol o ddawns greadigol. £200

YSBRYDOLI A SYMBYLU
Gadewch i Ni Ddawnsio
Gweithdy rhagarweiniol bywiog i ddisgyblion o unrhyw oed wedi’i gysylltu â’ch cwricwlwm, thema dosbarth neu brosiect. £40