Costau

Mae pob corff llywodraethol yn gosod ei bolisi ffioedd hyfforddiant a gostyngiadau ei hun. Mae ffioedd yn daladwy bob tymor neu’n flynyddol.

Gan ddibynnu ar yr offeryn, efallai y bydd angen i chi brynu llyfr tiwtor ac eitemau bach fel llinynnau, brwynen ac olewon. Bydd y tiwtor yn eich cynghori.

Mae ffioedd yn daladwy am eistedd arholiadau cerdd gyda bwrdd cerdd cydnabyddedig fel yr ABRSM. Efallai y gofynnir i chi gyfrannu tuag at gost cyfeiliant.