Ensemble Chwythbrennau Ieuenctid Conwy

Ensemblau Arbenigol

5 Dydd Sul y flwyddyn, Ysgol y Creuddyn, 10am-1pm
Yn rhedeg o fis Hydref tan fis Mawrth

Hydref: 14
Tachwedd: 18
Rhagfyr: 2

Cyngerdd: Rhagfyr 6