Band Mawr Ieuenctid Conwy

Ensemblau Arbenigol

5 Dydd Sul y flwyddyn, Ysgol y Creuddyn, 10am-1pm
Yn rhedeg o fis Hydref tan fis Mawrth

Hydref: 14
Tachwedd: 18
Tachwedd: 2
Cyngerdd: Rhagfyr 6